Sveriges Rödkulleförening - hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Nyheter

2019-11-28 Almanacka för 2020 är nu här!


Beställ vår almanacka för 2020, framtagen för alla rödkullefantaster!
Vi har tagit fram en almanacka full med bilder på fina rödkullor.
Köp en åt dig själv och några att ge bort i julklapp!
Pris: 100 kr plus frakt.

Almanackorna beställes via kontakt med medlemsansvarige Gustav Larsson på 0739-331721 eller rognarod1@hotmail.com

2019-02-18 Lantraskodatabasen

 

Nu kan ni söka och finna information om härstamning, på framförallt äldre, historiska rödkullor på lantraskodatabasen. Fler rödkullor kommer läggas in fortlöpande. 

Klicka på länken för att ta er dit Databasen


2018-04-22 Information om EU-stöd


Sveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Just nu har vi beviljade stöd för utgivning av Medlemstidningen ”Rödkullan”. Journalnr 2015-5168, där vi även ansökt om utbetalning för 5 tidningar ( till och med ”Rödkullan” nr 1-2017 )


Vi har även beviljats stöd för fortsatt utgivning av ”Rökullan”. Journalnummer 2017-453.


Vi har även beviljats stöd för ett projekt kallat ”Rödkulleinventeringen”. Journalnummer 2017-450. Projektets mål är att överföra den befintliga inventeringen av rödkullor till en databas. Syftet med projektet är att göra inventeringen av individer av rasen rödkulla mer lätthanterlig, överblickbar och fullständig.

2017-11-13 Hushållningssällskapets studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås, som under 2015 påbörjade en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige är nu klar. De undersökte vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött, vilket skedde genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, samt ett antal gårdsbesök.

Resultatet presenteras i dokumentet nedan:

2017-04-24 Ansökan om stöd för utrotningshotade raser

VIKTIGT om du söker stöd för utrotningshotade raser!


Om du behöver intyg på härstamningen på något av dina djur.


Kontakta Elizabeth Rydström. elizabeth.rydstrom@gmail.com

telefonnummer 08 7590492  mobil 0736 772655.


Du kan skicka en kopia av baksidan av härstamningsbeviset via mail eller bara fotografera av det med mobilen och smsa.

Det kan även gå att kopiera av årsredovisningen från VÄXA.

Så hjälper vi er.


Det går även bra att kontakta mig Louise Westerberg på 070-3112203

2017-01-28 Tryckfelsnisse i Almanackan 2017 års Almanacka - Nu har den kommit!

Fel bankgironummer har hittat in i årets almanacka.

Korrekt bankgironr skall vara 5082-0653 och inget annat.

2016-12-16 2017 års Almanacka - Nu har den kommit!

Årets almanacka från Rödkulleföreningen, med fina bilder på rödkullor.

Jättebra som julklapp!


Kan nu beställas från Gustav Larsson . Tel:0435-770445. Mobil 0739 331721.

Mail adress: rognarod1@hotmail.com

Almanackan kostar 100 kr/ styck + porto

2015-06-21 Ny Livdjursförmedlare

Sveriges Rödkulleförening har från och med en 1 juni en ny Livdjursförmedlare, Tom Rydström. För mer uppgifter gå in på Livdjur&Semin.

2015-06-19 Projekt Rödkulla fortsätter

Som en första delrapport har Projekt Rödkulla nu överlämnat följande informationsblad. Mer information kommer i höst om projektets fortskridande

2015-04-10 Studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås kommer under 2015 att genomföra en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige. De skall undersöka vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött. Detta sker genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, de kommer även att genomföra ett antal gårdsbesök. Resultatet kommer att ges till föreningen och vi presenterar det då på hemsidan och i tidningen.

2015-04-10 Boktips! - Köttbonden

Lina och Oscar Westman, medlemmar i Sveriges Rödkulleförening har i mars 2015 kommit ut med en bok: Köttbonden.


Boken beskriver hur de blev bönder med många berättelser och personliga reflektioner. Sedan förmedlar de sin filosofi omkring att sköta djur och sälja kött från svenska lantraser.Boken är mycket en faktabok omkring olika saker som Lantraser, djuruppfödning, slakt, omhändertagande av kött etcetera.. Sedan är boken också en kokbok med många spännande recept.

Allt illustreras med mycket vackra bilder. En bok att rekommendera för alla oss som har rödkullor och andra lantraser.Boken ges ut av Natur&Kultur. Läs mer på deras webbsida.